Ugdymo aplinka

• ugdomoji aplinka skatina vaiką būti aktyviu: laisvai žaisti, pažinti, veikti ir kurti;

• sudarytos sąlygos įvairiapusei vaikų veiklai;

• priemonės yra vaikams matomos, lengvai pasiekiamos, įvairiausiems jų sumanymams, žaidimams ir tyrinėjimams;

• vaikai turi galimybę rinktis savo veiklą;

• aplinka atitinka vaikų amžiaus ypatumus;

• vaikai dalyvauja ugdomosios aplinkos kūrime.

Darželyje išplėtotos ugdymo aplinkos už grupės ribų: muzikos salė; kūno kultūros salė, dailės ir teatro studijos, logopedinis ir psichologo kabinetai, lauko sporto bei žaidimų aikštelės.

Aplinkos kuriamos, atsižvelgiant į vaikų veiklos sritis: judrių ir ramių žaidimų, pažintinę, muzikinę, sportinę, meninę ir praktinių įgūdžių.