Tyrimo ataskaita

Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis paslaugomis tyrimas

Eil. Nr.

Teiginiai

Visiškai nesutinka

Nesutinka

Sutinka

Visiškai sutinka

1.

Ikimokyklinė įstaiga lengvai pasiekiama (viešuoju transportu, automobiliu)

 1 %

3 %

32 %

64 %

2.

Ikimokyklinė įstaiga netoli Jūsų namų

 2 %

3 %

27 %

68 %

3.

Ikimokyklinė įstaigos patalpos estetiškai tvarkingos

 

2 %

44 %

54 %

4.

Ikimokyklinės įstaigos pastato išorė estetiškai tvarkinga

1 %

8 %

63 %

28 %

5.

Ikimokyklinėje įstaigoje patalpos ir priemonės pritaikytos patogiam vaiko ugdymuisi

 

3 %

40 %

57 %

6.

Ikimokyklinėje įstaigoje auklėtojai ir administracija dėmesingi ir paslaugūs

 

 

35 %

65 %

7.

Su ikimokyklinės įstaigos auklėtojais ir administracija lengva susitikti, jie randa laiko bendravimui

 

 

36 %

64 %

8.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai su vaikais ir jų tėvais būna rūpestingi, atidūs ir kantrūs

 

 

32 %

68 %

9.

Ikimokyklinėje įstaigoje vaikai jaučiasi emociškai gerai

 

 

29 %

71 %

10.

Ikimokyklinėje įstaigoje tinkamos higienos sąlygos (temperatūra patalpose, ventiliacija, tualetai, karštas vanduo ir kt.)

 

4 %

44 %

52 %

11.

Ikimokyklinės įstaigos darbuotojai visuomet pasitempę ir tvarkingi

 

 

36 %

64 %

12.

Ikimokyklinė įstaiga renovuota, pakeisti langai

 

7 %

45 %

48 %

13.

Ikimokyklinės įstaigos valgyklos paslaugos mus pilnai tenkina (kokybiškas maistas, palankus darbo laikas ir maisto kainos)

 2 %

5 %

45 %

48 %

14.

Ikimokyklinės įstaigos metodiniame kabinete daug knygų vaikų ugdymo ir kitais klausimais

 1 %

2 %

46 %

51 %

15.

Ikimokyklinėje įstaigoje patogūs, ergonomiški baldai

1 %

6 %

44 %

49 %

16.

Ikimokyklinėje įstaigoje viskas padaryta vaikų komfortui

2 %

7 %

42 %

49 %

17.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai ir administracija - atsidavę ir patenkinti savo darbu žmonės

 

2 %

43 %

55 %

18.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai ir administracija sugeba išklausyti ir suprasti tiek mokinį, tiek mokinio tėvus

 

1 %

38 %

61 %

19.

Ikimokyklinė įstaiga sistemingai teikia informaciją apie vaiko pažangą ir pasiekimus.

 

2 %

41 %

57 %

20.

Auklėtojos veda įdomias ir kokybiškas veiklas vaikams

 

 

35 %

65 %

21.

Ikimokyklinėje įstaigoje dirba aukštos kvalifikacijos, profesionalūs auklėtojai

 

 

43 %

57 %

22.

Ikimokyklinės įstaigos administracija ir kiti darbuotojai puikiai išmano savo darbą

 

1 %

41 %

58 %

23.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojos ir administracija visuomet mandagūs ir pagarbiai elgiasi su vaikais ir jų tėvais

 

2 %

39 %

59 %

24.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai pagarbiai bendrauja su vaikais

 

 

40 %

60 %

25.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai geba užtikrinti ugdytinių pažangą

 

 1 %

34 %

65 %

26.

Ikimokyklinės įstaigos patogi dienotvarkė

 

1 %

41 %

58 %

27.

Ikimokyklinėje įstaigoje daug būrelių, kolektyvų, kuriuose vaikas gali ugdytis papildomai

 4 %

12 %

51 %

33 %

28.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai sąžiningi, teisingi, nešališki bei pasitiki kitais įstaigos bendruomenės nariais

 

 

44 %

56 %

29.

Ikimokyklinės įstaigos administracijos atstovai sąžiningi, teisingi, nešališki bei pasitiki kitais įstaigos bendruomenės nariais

1 %

1 %

47 %

51 %

30.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai ir administracija savo darbą atlieka kokybiškai

 

 

42 %

58 %

31.

Ikimokyklinės įstaigos auklėtojai ir administracija visuomet laikosi susitarimų

 

1 %

43 %

56 %

32.

Ikimokyklinė įstaiga turi gerą reputaciją

 

3 %

44 %

53 %

33.

Kreipiantis pagalbos, ikimokyklinės įstaigos auklėtojai ir administracija visuomet greitai ir laiku sureaguoja

 

 

53 %

57 %

34.

Ikimokyklinėje įstaigoje draugiškas vaikų tarpusavio bendravimas (nėra patyčių)

 

3 %

42 %

55 %

35.

Ikimokyklinėje įstaigoje vaikams saugu

 

1 %

39 %

60 %

36.

Ikimokyklinėje įstaigoje palankus psichologinis klimatas

1 %

3 %

37 %

59 %

37.

Ikimokyklinėje įstaigoje gerbiamos vaikų ir jų tėvų teisės

 

 

43 %

57 %

 

  • Ką siūlytumėte keisti darželio veikloje?
  • Renovuoti pastatą;
  • Įsigyti naujas lovytes darželio gr.;
  • Patobulinti mitybos valgiaraštį;
  • Įrengti suoliukus darželio kieme;
  • Organizuoti vaikų išvykas, keramikos, krepšinio ir šokių užsiėmimus.