Darbo užmokestis

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „MAŽYLIS“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigos

Etatų skaičius

2016 m. vidutinis (bruto) darbuotojo užmokestis (EUR)

2017 m. IV ketv. vidutinis (bruto) darbuotojo užmokestis (EUR)

Vadovai

3

828

1008

Auklėtojai

15

661

693

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai

3,18

777

802

Specialistai

4

676

734

Auklėtojo padėjėjai

11

350

406

Virėjai

3

350

587