Ugdymas

Ankstyvasis ugdymas skiriamas šeimai, auginančiai vaiką nuo 2 iki 3 metų. Vaiko raida iki 3 metų yra labai sparti ir intensyvi, todėl stengiamės tenkinti svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, emocinius, pažinimo ir žaidimo.

Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 3 iki 5 metų. Vaikai įtraukiami į socialinę, pažintinę, kūrybinę veiklą. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas pagal autorinę įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą.

Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas ir 5 metų vaikui tėvų prašymu, jei tokį ugdymą rekomenduoja Pedagoginė – psichologinė tarnyba. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal valstybinę Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programą.