Taryba

DARŽELIO TARYBOS NARIAI:

Pirmininkė – J. Pivoraitė, auklėtoja metodininkė,

nariai: I. Čiučiunkevičiūtė, vyresnioji auklėtoja,

A. Čekanauskienė, kūno kultūros pedagogė,

J. Suslavičienė, tėvų atstovas,

V. Kavaliūnas, tėvų atstovas,

M. Valickienė, tėvų atstovas,

A. Baliukevičiūtė, auklėtojos padėjėja,

A. Naulickas, dailidė,

I. Stankevičienė, direktorės pavaduotoja ūkiui.

Sprendžia įstaigos veiklos klausimus.

Kontaktinis tel.: 8 (37) 386732.

MOKYTOJŲ TARYBA:

Pirmininkė – D. Mazaliauskienė, direktorė,

nariai: visos auklėtojos ir pagalbos vaikui specialistai. 

Sprendžia ugdymo kokybės klausimus.

Kontaktinis tel.: 8 (37) 386732.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – D. Mazaliauskienė, direktorė,

nariai: A. Ivonaitė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

I. Paulauskienė, logopedė, 

V. Lukauskienė, psichologė, 

I. Nadieždinienė, psichologė,

E. Kreizienė, meninio ugdymo mokytoja,

E. Abračinskienė, auklėtoja. 

Sprendžia specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo ir pagalbos klausimus.

Kontaktinis tel.: 8 (37) 386732.